Het ODC is er voor

Wij bieden zorg, ondersteuning en behandeling voor kinderen met een jeugdwet- of WLZ indicatie.

We hebben groepen voor kinderen van 3 tot 18 jaar met een verstandelijke beperking en of gecombineerd met:

  • ADHD
  • Autisme
  • Verschillende syndromen
  • Hechtings problematiek
  • Psychiatrische problematiek
  • Meervoudige gedrags- problemen