Wij werken voor het ODC

Wij zijn een multi-disciplinair team dat bestaat uit;

  • Logopedist
  • Fysiotherapeut
  • Ergotherapeut
  • Speltherapeut
  • Gedragsdeskundige
  • Bewegingsagoog
  • AVG (Arts gespecialiseerd in mensen met een verstandelijke beperking)

En niet te vergeten onze pedagogisch medewerkers ( activiteiten begeleiders en coördinerend begeleiders).

Wij zijn een divers, enthousiast en innovatief team dat zich voor 100% inzet voor uw kind van 3 tot 18 jaar en de locatie.