Dagcentrum

Wij bieden een dag vol ontwikkeling en plezier, kinderen van 3 tot 18 jaar zijn welkom bij ons! De groepen bestaan uit 4 tot 6 kinderen, het dagprogramma bestaan uit groeps- en individuele activiteiten.

Wij kijken naar het individu, hierbij is de begeleidingsstijl afgestemd op het ontwikkelingsniveau en hulpvraag van het kind.

Voor elk kind worden er passende doelen opgesteld samen met ouders en waar nodig gedragsdeskundige. Tijdens het zorgproces blijven we monitoren welke vorm van zorg het best aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Dit kan ook buiten de Trampoline zijn, denk aan bijvoorbeeld speciaal onderwijs, logeer-/woonlocaties of thuisondersteuning.

Het kind wordt op een positieve wijze gestimuleerd om zich te ontwikkelen, dit doen wij aan de hand van verschillende methoden zoals ;

  • Triple C
  • Kleine stapjes
  • Floorplay