Werkwijze

Competentie Gericht Werken

‘Competentiegericht werken’ is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die kinderen begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker het kind benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van het kind […]

Lees meer

Active support

Active support is een methode die wij veel al toepassen bij de kinderen/ jeugdigen vanaf 14 jaar. Belangrijk doel in de active support is om het afhankelijkheidsgevoel van de persoon te doorbreken door mensen zoveel mogelijk dingen die ze zelf kunnen ook zelf te laten doen, of hen dit te leren. Bij dit model gaan […]

Lees meer

Kleine Stapjes

Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Het programma heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in kleine stapjes verdeeld. Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid […]

Lees meer

Floorplay

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay gaat de begeleider mee in de interesses van het kind en kom je meer en meer met het  kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd.  Het […]

Lees meer

Triple C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Cliënten ervaren het […]

Lees meer