Dit doet Plus

BSB Plus is een naschoolse opvang voor kinderen met een verstandelijke beperking en of gedragsproblemen.

Bij BSB Plus zijn we altijd op zoek naar wat het beste past bij het kind. Kinderen krijgen bij ons zorg in groepsverband. Groepen kunnen groot zijn(5 tot 10 kinderen), maar ook klein(2 tot 5 kinderen), dit hang af van de zorgvraag. We kunnen grote sprongen maken of in kleine stapjes werken.

We laten kinderen ervaringen opdoen op het gebied van zelfredzaamheid, cultuureducatie en sport.

“Ieder kind heeft recht op ontwikkeling” Dit is de visie van BSB Plus. Om deze visie te waarborgen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij het kind om vervolgens de ontwikkeling op alle gebieden verder te kunnen stimuleren. BSB Plus beschikt over vele begeleidings- en behandelingsmogelijkheden voor kinderen met verstandelijke en/of meervoudige beperkingen.

Voor elk kind worden er passende doelen opgesteld samen met ouders en eventueel een gedragsdeskundige.

Kinderen worden bij ons op een positieve wijze gestimmuleerd om zich te ontwikkelen, dit doen wij aan de hand van de methodiek competentie gericht werken.