Dit doet Plus

Buitenschoolse begeleiding (BSB) Plus
Plus biedt naschoolse-, weekend-, en vakantie begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking en/of gedragsproblemen en/of autisme.

Plus biedt begeleiding na school
We bieden groepsbegeleiding op scholen, op het speciaal basisonderwijs en op het speciaal voortgezet onderwijs. Op dit moment zijn dit vier verschillende locaties en we groeien steeds meer!
Plus kijkt naar de zorgvraag van het kind en op basis van de zorgvraag kijkt Plus op welke dag van de week en in welke groep, uw kind aansluiting heeft. We werken bij Plus met ontwikkelingsdoelen vanuit het perspectiefplan. Het perspectiefplan is opgesteld met ouders en de ouder-kindadviseur. De doelen worden (minimaal 1x) per jaar geëvalueerd.

Wij richten ons qua doelen voornamelijk op de sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast besteden wij aandacht aan weerbaarheid en zelfstandigheid. Op de verschillende locaties worden activiteiten georganiseerd als sport, dans, koken, muziek en nog veel meer!

   

Plus biedt begeleiding in de vakantie en op zaterdag
In alle schoolvakanties biedt Plus begeleiding op verschillende locaties. Ook op zaterdag wordt begeleiding geboden. Kinderen genieten op deze dagen van 08:30 uur tot en met 15:00 uur van de dag begeleiding van Plus.

Plus biedt extra’s
Met de begeleiding van Plus zorgen we voor een leerzame en plezierige dag voor de kinderen maar ook voor een beetje ontlasten van de ouders.
Plus laat kinderen ervaringen opdoen op het gebied van zelfredzaamheid, cultuureducatie en sport.

Tijdens de vakantie begeleiding worden uitjes georganiseerd. Deze uitjes zorgen voor ontspanning maar ook voor de ervaring ‘leven in de maatschappij’. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld reizen met OV of in de rij wachten tot je aan de beurt bent.