Plus is er voor

Plus biedt naschoolse-, weekend-, en vakantie begeleiding en behandeling voor kinderen en jongeren in de leeftijd 4 tot en met 18 jaar met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Dit zijn onder andere:

  • stoornissen binnen het autistische spectrum,
  • (ernstige) gedragsproblematiek en
  • verschillende syndromen gecombineerd met een verstandelijke beperking.