Stichting Philadelphia Zorg

ODC de Trampoline valt onder de hoofd organisatie Stichting Philadelphia zorg.

Philadelphia betekent letterlijk: naastenliefde. Vanuit de christelijke visie willen we van betekenis zijn voor elkaar.

Stichting Philadelphia zorg gaat samen met de mensen die zij ondersteunen, hun ouders, verwanten en belangenbehartigers bespreken wat de juiste vorm van hulp is. Zodat ze snappen wat nodig is en bij deze wensen aan kunnen sluiten.

De missie is om mensen met een beperking te ondersteunen bij een zo prettig mogelijk leven. De missie komt tot uitdrukking vanuit de belangrijkste waarden: aandacht met plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie.