Thuisondersteuning is er voor

Ouders met 1 of meerdere thuiswonende kinderen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. Hieronder vallen o.a.: gedragsproblemen, hechtingsproblemen en autisme.