Dit vindt thuisondersteuning

Het opvoeden van kinderen, zeker met een verstandelijke beperking, gaat niet altijd vanzelf. Wij geloven dat ouders de kennis over hun eigen kind hebben om deze op een adequate manier op te voeden. Wij sluiten hierbij aan door handvaten te geven voor opvoedvragen voor slapen, ontwikkelingstaken etc.