De Klankreiziger

De Trampoline bezoek gehad, namelijk van De Klankreiziger.
Deze meneer heeft bij de kleutergroepen een huiskamerconcert gegeven. Met zijn allen hebben we denkbeeldig een reis door het bos gemaakt. We hebben geluiden van de dieren gehoord en samen liedjes gezongen over het bos. Het was reuze leuk!