Competentie Gericht Werken

‘Competentiegericht werken’ is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die kinderen begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker het kind benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van het kind kan aansluiten. De dromen en doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Het kind wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van het kind en de krachten en mogelijkheden die hij/ zij in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

De uitgangspunten van CGW zijn:

 • respect tonen voor een cliënt( en het netwerk): behoeften( mogelijkheden en beperkingen) en wensen worden gehoord en serieus genomen.
 • aansluiten bij de eigen krachten van de cliënt( en het netwerk): activeren van eigen krachten bij het realiseren van doelen.
 • ontwikkelingsgericht: in de begeleiding van de cliënt prioriteit geven aan het functioneren in het dagelijks leven.
 • gericht op het zelfstandig functioneren van cliënten.
  samenwerken met cliënten( en het netwerk) aan een gemeenschappelijke agenda.
 • stapsgewijs werken met de cliënten( en het netwerk) aan het realiseren van concrete en haalbare doelen.
 • gericht op het leren van vaardigheden en gebruik makend van concrete gedragsveranderingstechnieken.
 • centraal in de begeleiding: cliënten leren meer wanneer ze horen wat ze goed doen dan wanneer ze horen wat ze niet goed doen.

De methodiek bestaat uit vier pijlers:

 1. Toewerken naar perspectief
 2. Het creëren van een goed leefklimaat
 3. Bejegening
 4. Het betrekken van het sociaal netwerk.

Kijk voor meer informatie:
http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Competentiebenadering

Kleine Stapjes

Kleine Stapjes kan worden gebruikt om van een individueel kind te bepalen wat het al kan en wat het nog niet kan. Het programma heeft de ‘gewone’ ontwikkeling tot de ontwikkelingsleeftijd van zo’n vijf jaar op een aantal gebieden in kleine stapjes verdeeld. Op het moment dat je weet dat het kind een bepaalde vaardigheid al enigszins beheerst, kun je in het programma lezen hoe je het kind kunt helpen die vaardigheid in allerlei verschillende situaties toe te passen en uit te breiden. Dat gaat dan vaak om alledaagse situaties die je ook tegenkomt in het gewone gezinsleven, regulier en speciale kinderopvang, speelzaal en kleuterklas. Als het kind een bepaalde vaardigheid nog niet beheerst, dan kun je lezen hoe je deze aan het kind gericht kunt aanleren.

Kijk voor meer informatie:

www.downsyndroom.nl/home/levensloop/scholen/kleine-stapjes/

 

Floorplay

De naam zegt het al: ‘op de grond spelen’, maar dan op een speciale manier. Bij het toepassen van FloorPlay gaat de begeleider mee in de interesses van het kind en kom je meer en meer met het  kind in contact. Dit wordt tijdens FloorPlay ‘volgen’ of ‘volg de lijn van het kind’ genoemd.  Het kind is de regisseur tijdens het spelen, en de begeleider of ouder is de de co-regisseur. Je daagt het kind uit om te communiceren, problemen op te lossen en om creatief te zijn. FloorPlay is een manier om samen te zijn, waar je ook bent.

Wil je meer weten over Floorplay kijk dan ook op de site van Floorplay specialist Rob Smittenaar! Op zijn site staat heel helder uitgelegd wat Floorplay is en wat het kan bieden.

Kijk voor meer informatie:
https://floorplaycoaching.nl/

Triple C

Triple-C is een visie en een methodiek voor de begeleiding en behandeling van mensen met een (verstandelijke) beperking, die daarnaast gedragsproblemen of psychische problemen hebben. De drie C’s van Triple-C staan voor Cliënt, Coach en Competentie. Coaches (begeleiders) ondersteunen cliënten door op basis van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen. Cliënten ervaren het gewone leven, doordat we:

 • uitgaan van hun menselijke behoeften;
 • een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met hen aangaan (relatieopbouw);
 • samen werken aan betekenisvolle daginvulling (competentieopbouw);
 • anders kijken naar probleemgedrag en de onderliggende oorzaken aanpakken

Kijk voor meer informatie: https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/verbinding/pdf/Clientbegeleider_De_Triple_C_methodiek.pdf