Competentie Gericht Werken

‘Competentiegericht werken’ is een methodiek ontwikkeld voor de medewerker, de professional, die kinderen begeleidt. De methodiek helpt de medewerker een visie te vormen op de ontwikkeling van het kind. Daarnaast beschrijft de methodiek hoe de medewerker het kind benadert, begeleidt en/of behandelt en hoe de medewerker zo dicht mogelijk bij de hulpvraag van het kind kan aansluiten. De dromen en doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt.

Het kind wordt vanuit de methodische werkwijze competentiegericht aangesproken en begeleid. Dat betekent dat de begeleider zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van het kind en de krachten en mogelijkheden die hij/ zij in huis heeft. De begeleider hanteert hierbij interventies die gericht zijn op het versterken van nieuw en adequaat gedrag, en het afremmen of stoppen van het inadequate gedrag.

De uitgangspunten van CGW zijn:

 • respect tonen voor een cliënt( en het netwerk): behoeften( mogelijkheden en beperkingen) en wensen worden gehoord en serieus genomen.
 • aansluiten bij de eigen krachten van de cliënt( en het netwerk): activeren van eigen krachten bij het realiseren van doelen.
 • ontwikkelingsgericht: in de begeleiding van de cliënt prioriteit geven aan het functioneren in het dagelijks leven.
 • gericht op het zelfstandig functioneren van cliënten.
  samenwerken met cliënten( en het netwerk) aan een gemeenschappelijke agenda.
 • stapsgewijs werken met de cliënten( en het netwerk) aan het realiseren van concrete en haalbare doelen.
 • gericht op het leren van vaardigheden en gebruik makend van concrete gedragsveranderingstechnieken.
 • centraal in de begeleiding: cliënten leren meer wanneer ze horen wat ze goed doen dan wanneer ze horen wat ze niet goed doen.

De methodiek bestaat uit vier pijlers:

 1. Toewerken naar perspectief
 2. Het creëren van een goed leefklimaat
 3. Bejegening
 4. Het betrekken van het sociaal netwerk.

Kijk voor meer informatie:
http://www.methodieken.nl/methodieken_methoden.asp?methode_link=Competentiebenadering