Active support

Active support is een methode die wij veel al toepassen bij de kinderen/ jeugdigen vanaf 14 jaar. Belangrijk doel in de active support is om het afhankelijkheidsgevoel van de persoon te doorbreken door mensen zoveel mogelijk dingen die ze zelf kunnen ook zelf te laten doen, of hen dit te leren.

Bij dit model gaan wij uit van:

  • deelnemen aan de samenleving
  • de kans krijgen om ervaringen op te doen en te leren
  • keuzemogelijkheden hebben en controle over het eigen bestaan
  • een zekere status krijgen en gerespecteerd worden
  • behandeld worden als een individu

Het model is ontwikkeld om de benodigde structuur te bieden om mogelijkheden tot ontwikkeling te brengen. Het model bestaat uit vier onderdelen:

  1. activiteiten en ondersteuningsplanning (week- of dagprogramma)
  2. gelegenheidsplanning (kansen scheppen)
  3. trainingsplannen (met betrekking tot het aanleren van vaardigheden)
  4. individuele plannen (te vergelijken met de zorgplannen)

Kijk voor meer informatie:
http://www.activesupportnederland.nl/?page_id=24